Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O konkursie

Zostań uDOSTĘPniaczem!

Zgłoś swoją szkołę do udziału w Konkursie, zbierz zespół i wygrajcie nagrody!

Informacje ogólne o konkursie dla szkół

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Konkursu promuje dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji.

Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu. Chcemy też uwrażliwić  ich na potrzeby niektórych grup społecznych. W konkursie pokazujemy  założenia Programu Dostępność Plus i roli Funduszy Europejskich w finansowaniu dostępnych rozwiązań.

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

 • Lekcje dla uczniów - każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne. Otrzyma również scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdą się m.in. animowane prezentacje.
 • Szkolenie - specjalne czterogodzinne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
 • Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs z wieloma atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, atrakcję w postaci wspólnego czasu spędzonego przez uczniów, „pakiety uDOSTĘPniacza” dla szkół. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.
 • Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej online, która odbędzie się w 20 maja 2022 r.  

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu 2 minutowego filmu o tematyce związanej z dostępnością.

O czym może być film?

 • Uczniowie mogą pokazać jak dba się o dostępność w ich szkołach.
 • Mogą wskazać bariery w dostępności w swoim otoczeniu.
 • Pokazać na przykładach jak dostępność pomaga osobom ze specjalnymi potrzebami.
 • Przygotować materiał edukacyjny dla innych uczniów.
 • Zaproponować kierunek zmian w zakresie dostępności w swoim otoczeniu.
 • I wiele więcej! Wszystko zależy od pomysłowości uczniów.

Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową.

Jak zgłosić szkołę?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2022 r. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 96 szkół z terenu całej Polsce. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Terminy konkursu

Czas trwania konkursu: 10.01.2022 r. – 20.05.2022 r. 

 • Przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie: 10.01.2022 r. – 10.02.2022 r.  
 • Udział w szkoleniu e-learningowym przez zgłoszonych do prowadzenia lekcji nauczycieli: 18.02.2022 r. – 24.02.2022 r. 
 • Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji o dostępności w szkołach zakwalifikowanych do udziału w Konkursie (stacjonarnie lub online): 28.02.2022 r. – 8.03.2022 r. 
 • Przesyłanie prac konkursowych oraz potwierdzeń przeprowadzenia lekcji: 1.03.2022 r. – 16.03.2022 r.   
 • Weryfikacja zgłoszeń i wybór Laureatów: do 23.03.2022 r. 
 • Przekazanie nagród do szkół (wysyłki pocztowe lub kurierskie): do 20.05.2022. 
 • Gala Finałowa: 20.05.2022 r.

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Wykonawca

Wykonawcą Konkursu jest PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska 

Regulamin

Regulamin dostępny jest w zakładce: Regulamin.

Kontakt

Kontakt do biura projektu: